THÔNG BÁO ĐỔI SỔ CỔ PHẦN MỚI

Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định thông báo đến Quý cổ đông Công ty:

1- Thay đổi sổ chứng nhận sở hữu cổ phần:

Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định phát hành sổ chứng nhận sở hữu cổ phần mới, thay cho sổ cổ phần cũ trước đây.

- Người ký xác nhận sổ cổ phần: Ông Hà Thanh Đính – Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Ngày ký xác nhận sổ cổ phần :                                19/12/2016

- Sổ cổ phần mới là căn cứ để cổ đông đăng ký giao dịch tại các công ty chứng khoán.

- Thủ tục đổi sổ cổ phần:

+ Giấy CMND/Thẻ căn cước

+ Sổ cổ phần cũ

Từ ngày 19/12/2016 các giao dịch liên quan đến cổ phiếu Công ty (mã cổ phiếu BLT) sẽ được thực hiện tại các Công ty chứng khoán.

Đề nghị Quý cổ đông vui lòng liên hệ các Công ty chứng khoán để lưu ký (thủ tục kèm theo: Giấy CMND/Thẻ căn cước và Sổ cổ phần mới)

2- Điều chỉnh thông tin sổ cổ phần:

Các cổ đông có thông tin về ngày cấp giấy CMND trên sổ cổ phần cũ đã quá hạn theo quy định pháp luật vui lòng đến Công ty để điều chỉnh lại ( theo danh sách đính kèm )

- Thủ tục điều chỉnh:

+ Giấy CMND/Thẻ căn cước

+ 02 bản sao Giấy CMND/Thẻ căn cước

+ Sổ cổ phần cũ

Trường hợp cổ đông uỷ quyền cho người khác đến đổi sổ/điều chỉnh sổ cổ phần thì phải có giấy uỷ quyền có chứng thực theo quy định pháp luật.

Bộ phận tiếp nhận:        Phòng Tổ chức – Hành chính (Anh Vương) 

                                               Điện thoại: 056-3822456

+ File Danh sách cổ đông phải điều chỉnh thông tin CMND

+ File giấy ủy quyền

Từ Khóa:

Tin tức liên quan