Tuyển Dụng

  • THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN, THỦ KHO

    1/-Vị trí: Nhân viên kế toán - Giới tính: Nam/nữ - Số lượng tuyển: 02 - Trình độ:  Cao đẳng, Đại học chính quy chuyên ngành tài chính kế toán - Tuổi: dưới 30 tuổi. Ưu tiên đã có...