Tin Tức – Sự Kiện

  • THÔNG BÁO VỀ NGÀY GIAO DỊCH CỔ PHIẾU ĐẦU TIÊN

    05/07/2017 -
    TÊN CỔ PHIẾU: CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC BÌNH ĐỊNH LOẠI CỔ PHIẾU: CỔ PHIẾU PHỔ THÔNG MÃ CHỨNG KHOÁN: BLT MỆNH GIÁ: 10.000 ĐỒNG/CỔ PHIẾU SỐ LƯỢNG ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH: 4.000.000 CỔ PHIẾU GIÁ...
  • THÔNG BÁO ĐỔI SỔ CỔ PHẦN MỚI

    19/06/2017 -
    Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định thông báo đến Quý cổ đông Công ty: 1- Thay đổi sổ chứng nhận sở hữu cổ phần: Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định phát hành sổ chứng nhận...