Tin Tức – Sự Kiện

 • THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHI TRẢ CỔ TỨC

  15/06/2018 -
  Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định trân trọng thông báo : Kể từ ngày 15/6/2018, Công ty sẽ không thực hiện chi trả cổ tức bằng hình thức nhận tiền mặt, tiền cổ tức sẽ được Công...
 • THÔNG BÁO VỀ NGÀY GIAO DỊCH CỔ PHIẾU ĐẦU TIÊN

  05/07/2017 -
  TÊN CỔ PHIẾU: CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC BÌNH ĐỊNH LOẠI CỔ PHIẾU: CỔ PHIẾU PHỔ THÔNG MÃ CHỨNG KHOÁN: BLT MỆNH GIÁ: 10.000 ĐỒNG/CỔ PHIẾU SỐ LƯỢNG ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH: 4.000.000 CỔ PHIẾU GIÁ...
 • THÔNG BÁO ĐỔI SỔ CỔ PHẦN MỚI

  19/06/2017 -
  Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định thông báo đến Quý cổ đông Công ty: 1- Thay đổi sổ chứng nhận sở hữu cổ phần: Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định phát hành sổ chứng nhận...