THÔNG BÁO VỀ NGÀY GIAO DỊCH CỔ PHIẾU ĐẦU TIÊN

TÊN CỔ PHIẾU: CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC BÌNH ĐỊNH

LOẠI CỔ PHIẾU: CỔ PHIẾU PHỔ THÔNG

MÃ CHỨNG KHOÁN: BLT

MỆNH GIÁ: 10.000 ĐỒNG/CỔ PHIẾU

SỐ LƯỢNG ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH: 4.000.000 CỔ PHIẾU

GIÁ TRỊ CHỨNG KHOÁN ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH: 40.000.000.000 ĐỒNG

NGÀY GIAO DỊCH ĐẦU TIÊN: THỨ HAI, NGÀY 10/07/2017

GIÁ THAM CHIẾU NGÀY GIAO DỊCH ĐẦU TIÊN: 41.500 ĐỒNG/CỔ PHIẾU

FILE TÀI LIỆU CÔNG BỐ THÔNG TIN

Từ Khóa:

Tin tức liên quan