Mô Hình Quản Trị

 

 - Người đại diện theo pháp luật:             

     – Ông Phạm Văn Nam                Tổng giám đốc

- Hội đồng quản trị:                        

  1. Ông Hà Thanh Đính                Chủ tịch
  2. Ông Phạm Văn Nam               Ủy viên
  3. Ông Nguyễn Phan Quang       Ủy viên
  4. Ông Nguyễn Hữu Phước         Ủy viên
  5. Bà Võ Hoàng Yến                   Ủy viên

- Ban Tổng giám đốc- Kế toán trưởng                     

  1. Ông Phạm Văn Nam               Tổng giám đốc
  2. Ông Nguyễn Phan Quang        Phó Tổng giám đốc
  3. Bà Võ Hoàng Yến                    Kế toán trưởng

 

- Các phòng Văn phòng:

1. Phòng Kinh doanh

ĐT: (84-256) 3822.664 – 3817.201    Fax: (84-256) 3825.242                    

2. Phòng Tài chính – Kế toán

ĐT: (84-256) 3822.227                              Fax: (84-256) 3813.557        

3. Phòng Tổ chức – Hành chính

ĐT: (84-256) 3822.456                             Fax: (84-256) 3825.242    

- Các chi nhánh, đơn vị trực thuộc

1. Chi nhánh An Giang

Địa chỉ: xã Phú Thọ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang

ĐT: (84-296) 3827.190                      Fax: (84-296) 3827.430

2. Xí nghiệp Chế biến Lương thực Xuất khẩu Hòa Bình

Địa chỉ: xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang

ĐT: (84-296) 3639.394                    Fax: (84-296) 3639.369 

3. Chi nhánh Gia Lai

Địa chỉ: 154 Trường Chinh, P. Trà Bá, Tp. Pleiku, Tỉnh Gia Lai

ĐT: (84-269) 3884.332                              Fax: (84-269) 3827.615

4. Xí nghiệp Lương thực Quy Nhơn

Địa chỉ: Lô B3, đường Võ Thị Sáu, Cụm Công nghiệp Nhơn Bình,

                                  Tp. Quy Nhơn, T. Bình Định

ĐT:          (84-256) 3848.563                     Fax: (84-256) 3848.331

Bài viết liên quan