Giới Thiệu Chung

Thông tin chung:

- Tên Công ty:      CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC BÌNH ĐỊNH

- Tên tiếng Anh:        BINH DINH FOOD JOINT STOCK COMPANY

- Tên viết tắt:                                         BIDIFOOD

- Địa chỉ:      557-559, đường Trần Hưng Đạo, Tp. Quy Nhơn, T. Bình Định

- Mã số thuế:                    4100259042

- Điện thoại:                   (84-256) 3822.664

- Fax:                    (84-256) 3825.242

- E-mail:               bidifood@vnn.vn

- Website:             www.bidifood.vn

- Vốn điều lệ:        40.000.000.000 đồng

- Giấy chứng nhận doanh nghiệp: Mã số 4100259042 (Đăng ký lần đầu ngày 04/01/2008- Sở KHĐT tỉnh Bình Định; sửa đổi lần 2 ngày 18/01/2013)

Bài viết liên quan