Tin Tức – Sự Kiện

  • THÔNG BÁO ĐỔI SỔ CỔ PHẦN MỚI

    19/06/2017 -
    Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định thông báo đến Quý cổ đông Công ty: 1- Thay đổi sổ chứng nhận sở hữu cổ phần: Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định phát hành sổ chứng nhận...