THÔNG BÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

Thời gian Đại hội:   13h30, ngày 25/06/2021

   Địa điểm:   Hội trường Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định

Số 557-559 Trần Hưng Đạo, TP. Quy Nhơn, T. Bình Định

Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội, gửi Giấy ủy quyền, giấy ứng cử (nếu có) về Công ty hoặc fax, chụp hình gửi qua ZALO, SKYPE trước ngày 22/06/2021:

ZALO / ĐT: 0935155077 (bà Vĩ)         0905.338.999 (ông Vương)

SKYPE: vanthu-bidifood                          FAX: 0256-3825242

Điện thoại:      0256-3822456

Chi tiết: xem file Thông báo + mẫu Giấy ủy quyền (TẢI XUỐNG) 

Từ Khóa:

Tin tức liên quan